What's new

Yahoo mesenger cho gửi SMS miễn phí ở VN, Vinafone/Mobi/Viettel

#1
Yahoo mesenger cho gửi SMS miễn phí ở VN, Vinafone/M

Yahoo đã chính thức cho gửi SMS free ở VN, support Vinafone/Mobi/Viettel kể từ thời điểm này. Chỉ hỗ trợ Yahoo Messenger 8.0 với cách dùng như sau:

- Right click lên nick yahoo của người nào mình muốn gửi tin nhắn
- Chọn contact details
- Phần mobile, nhập vào số điện thoại của người muốn gửi
- Vd: +84908131213, nhớ thêm +84 đầu, bỏ số 0, giữ 9 số còn lại
- Nhấn ok để save
- Right click vào nick đã save số điện thoại, chọn Send an sms message.

Chúc các bạn nhắn tin thoải mái, tôi đã dùng thử rồi... kết quả rất OK
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
K Thùng rác 2

Similar threads

Facebook

Top