Xóa bớt!

ngoalong

Member
Ủng hộ. Thêm nữa. Những bài bàn luận về chính trị và có ý xúc phạm đến người Việt, dân tộc việt cũng nên bỏ. Đây là diễn đàn khoa học, mấy người làm khoa học cứ cho mình giỏi nhưng thật ra phải công nhận hầu hết cũng chỉ giỏi kiến thức chuyên môn, còn kiến thức xã hội thì mù tịt mà cũng bô bô như đúng rồi... Mình tham gia khá nhiều diễn đàn nhưng thấy rằng diễn đàn sinhhoc của nhà ta còn khá trẻ, số lượng thành viên chưa nhiều, số lượng và chất lượng bài viết chưa cao--> nên chú ý phát triển theo đúng tinh thần sinhhocvietnam:cool:
 

quangson

Member
Quảng cáo mà có tác dụng tốt (như các trung tâm anh ngữ, các mặt hàng) và đúng nơi quy định thì vẫn tốt chứ sao.
Các bài viết bàn luận về các vấn đề ngoài sinh học vẫn có tác dụng cụ thể.

Cái mình cần làm là quy hoạch các chủ đề theo đúng khu vực và tập trung tối ưu hoá mỗi chủ đề.
 

Facebook

Top