What's new

xin tài liệu về phương pháp ELISA

Hien Do

Member
Kính hiển vi

Dear all,
gần đây t mới nghe thấy khái niệm kính hiển vi soi nổi, vậy kính hiển vi soi nổi khác gì với kính hiển vi bình. Các bác có thể giải đáp giúp em với. Nếu có thể các bác có thể gửi link cho em 1 sản phẩm làm mẫu với.
:please:
(y)
 

Facebook

Top