What's new

Xin tài liệu phương pháp đánh giá phân bón

kittylove_dp_

New member
#1
Mình đang làm một bài chuyên đề về: Phương Pháp Đánh Giá Phân Bón Lá Từ Tảo Biển


Nội dung:

1.1 Xác định hàm lượng Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn
1.1.1 Phương pháp thử : AOAC 965.09 (2002)/Trên máy ICP
1.1.2 Cách tiến hành
2.1 Xác định hàm lượng acid humic và acid fulvic
2.1.1 Phương pháp thử: 10 TCN 365 – 2004
2.1.2 Cách tiến hành
3.1 Xác định hàm lượng: P, K, Na, Ca, Mg, B, S, Mo, Fe, Cu, Mn, Cu, Co, Cr, Ni, As, Sb, Pb, Cd
3.1.1 Phương pháp thử: AOAC 957.02 (2002)
AOAC 965.09 (2002)/ Trên máy ICP
3.1.2 Cách tiến hành
4.1 Xác định hàm lượng Alpha NAA (Alpha Naphthalene Acetic acid) và Beta NOA (Beta Naphthoxu Acetic acid)
4.1.1 Phương pháp thử: Sắc ký lỏng hiệu năng cao
4.1.2 Cách tiến hành
5.1 Xác định hàm lượng acid amin
5.1.1 Phương pháp thử: Phân tích Amino acid bằng thủy phân thủy phân Protein
5.1.2 Cách tiến hành
6.1 Xác định hàm lượng Vitamin B, Vitamin C
6.1.1 Phương pháo thử: Phân tích Vitamin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
6.1.2 Cách tiến hành
7.1 Xác định hàm lượng Vitamin E
7.1.1 Phương pháp thử: AOAC 2001.13 (2002)
AOAC 981.17 (2002)
Vitamin tan trong dầu, trang 17/ Trên máy HPLC
7.1.2 Cách tiến hành


Bạn nào có tài liệu hoặc kiếm được tl nào liên quan, (bằng tiếng anh cũng đc) share cho mình với nhé! Cám ơn mọi người.
 

Similar threads

Facebook

Top