What's new

Xin tài liệu liên quan tới phân tử kích thích miễn dịch cd137 (4-1bb)

Phương Linh1

New member
#1
Mình đang làm nghiên cứu cần tìm tài liệu liên quan tới phân tử CD137 (4-1BB), anh chị nào có tài liệu cho mình xin với.
Nếu có xin gửi cho mình qua email: plinhdl2@gmail.com
 

Facebook

Top