What's new

Xin sách miễn dịch

#1
Xin chào mọi người. Lâu lắm rồi tôi không có dịp lên diễn đàn. Bữa nay lên nhờ mọi người chia xẻ cho quển sách về miễn dịch:
Cellular and Molecular Immunology của tác giả Abul K.Abbas and Andrew H.Lichtman
Xin cám ơn!
 
Nếu bạn bằng lòng với cuốn Kuby's immunology thì tôi sẽ gửi cho (vài chục meg).
Tác giả Abbas hình như còn có cuốn Basic immunology (quên tiêu đề chính xác rôi). Nếu bạn thấy cuốn này được tôi cũng có thể gửi (150 meg thì phải).
Tốt nhất là Kuby's immunology + Schaum's immunology. Một cuốn lý thuyết và một cuốn hướng dẫn review.
Trước khi đi vào chi tiết có thể đọc qua cuốn Essential medical immunology để thấy môn học này hấp dẫn hơn một chút.
 
Nếu bạn bằng lòng với cuốn Kuby's immunology thì tôi sẽ gửi cho (vài chục meg).
Tác giả Abbas hình như còn có cuốn Basic immunology (quên tiêu đề chính xác rôi). Nếu bạn thấy cuốn này được tôi cũng có thể gửi (150 meg thì phải).
Tốt nhất là Kuby's immunology + Schaum's immunology. Một cuốn lý thuyết và một cuốn hướng dẫn review.
Trước khi đi vào chi tiết có thể đọc qua cuốn Essential medical immunology để thấy môn học này hấp dẫn hơn một chút.
 
Nguyễn Ngọc Lương said:
Nếu bạn bằng lòng với cuốn Kuby's immunology thì tôi sẽ gửi cho (vài chục meg).
Tác giả Abbas hình như còn có cuốn Basic immunology (quên tiêu đề chính xác rôi). Nếu bạn thấy cuốn này được tôi cũng có thể gửi (150 meg thì phải).
Tốt nhất là Kuby's immunology + Schaum's immunology. Một cuốn lý thuyết và một cuốn hướng dẫn review.
Trước khi đi vào chi tiết có thể đọc qua cuốn Essential medical immunology để thấy môn học này hấp dẫn hơn một chút.
Bác Lương à! Đợi tin bác lâu quá, em lại đang cần sách, mong bác gửi sớm nhé!
 
Cám ơn anh Lương nhiều. Em đã nhận được sách rồi, hôm qua vào mãi để cám ơn anh mà không được. Chờ cuốn tiếp theo anh gửi cho em!
 

Facebook

Top