What's new

Xin sách hóa học nano

#1
như chủ đề, trong này có anh chị nào có sách HÓA HỌC NANO - CÔNG NGHỆ NỀN VÀ VẬT LIỆU NGUỒN của THẦY NGUYỄN ĐỨC NGHĨA không ạ cho e xin với. em đi tìm mấy nhà sách mà không có trên mạng thì có nhưng k down được.
mail của em: cuongxc.cntp@gmail.com
 

Facebook

Top