What's new

Xin kinh nghiệm điên di độc tố và giải độc tố bạch hầu

truong369

Member
Có phải bạn điện đi protein trên gel polyarcylamide ?

Bạn nên xác định là chạy biến tính hay chạy native --> xác định sample buffer + loại gel
Kích thước protein của bạn --> chọ nồng độ arcrylamide
Hàm lượng protein --> xác định pp nhuộm

Còn thành phần cụ thể bạn tham khảo thêm tài liệu nhé, k nên đem "nguyên con" lên diễn đàn, tìm hiểu trước hỏi sau.
 

Similar threads

Facebook

Top