What's new

Xin hỏi sự khác biệt PCR và Realtime PCR

#1
Dear cả nhà cho mình hỏi
Những mẫu như từ hài cốt liệt sỹ nếu chạy PCR thì lên còn chạy RT PCR thì có lên không ạ vì độ tinh sạch DNA từ những mẫu này không cao
Thêm nữa tại sao những mẫu DNA có kích thước lớn VD từ 2-4 kb nếu chạy realtime PCR thì kết quả không được tốt ạ trong khi chạy PCR lên băng điện đi vẫn sáng bình thường
 

Facebook

Top