What's new

xin giai dap thac mac

bo NST cua 1 loai 2n=14, co bao nhieu the tam nhiem kep khac nhau co the duoc hinh thanh? xin cac bac huong dan chi tiet, thank!
the tam nhiem kep : 2n+1+1
=> da'p a'n la` 14+1+1=16
Bạn Huỳnh bị nhầm rồi, bạn đó hỏi có bao nhiêu thể tam nhiễm kép khác nhau chứ đâu có hỏi thể tam nhiễm kép có bao nhiêu NST ^^.
2n = 14 <=> n = 7. Thể tam nhiễm kép tức là 2 cặp NST có đến 3 nhiễm trong cặp tương đồng, vậy ta chọn 2 trong số 7 cặp để thêm vào 1 NST. Số thể tam nhiễm kép khác nhau có thể tạo được từ cá thể trên là = 7C2 = 21.
 
cảm ơn Đạt

Thank Đạt bạn làm đúng đáp án rùi, thế mà mình nghĩ mãi không ra, bạn giúp mình mấy câu này nữa nhé.
tại sao kiểu gen AAA khi giảm phân lại cho tỉ lệ các loại giao tử: 3/6AA, 2/6A
tại sao Aaa giảm phân cho: 1/6A, 2/6Aa, 2/6a, 1/6aa.
tại sao AAa giảm phân cho: 1/6AA, 2/6A, 2/6Aa, 1/6a.
giúp mình nhe càng sớm càng tốt, thank!
 
cảm ơn Đạt

Thank Đạt bạn làm đúng đáp án rùi, thế mà mình nghĩ mãi không ra, bạn giúp mình mấy câu này nữa nhé.
tại sao kiểu gen AAA khi giảm phân lại cho tỉ lệ các loại giao tử: 3/6AA, 3/6A
tại sao Aaa giảm phân cho: 1/6A, 2/6Aa, 2/6a, 1/6aa.
tại sao AAa giảm phân cho: 1/6AA, 2/6A, 2/6Aa, 1/6a.
giúp mình nhe càng sớm càng tốt, thank!
 

trang còi

Member
mình có thể trả lời câu của bạn được chứ?
Theo mình thì:
Kiểu gen AAA là dạng tam bội, khi giảm phân sẽ cho ra các loại giao tử là 2n và n với xác suất là ngang nhau.Như vậy AAA có thể cho ra 6 giao tử là: AA hoặc A trong đó số Giao tử AA là 3 và số giao tử A là 3.
Tương tự với kiểu gen Aaa sẽ cho các giao tử là: A, a, a, Aa, Aa, aa vậy kết hợp lại là: 1/6 A, 2/6 a, 2/6 Aa, 1/6 aa.
Kiểu gen AAa cũng làm tương tự nhé.
Mình lười quá...:mrgreen:
 
thank bạn Trang còi

Mình rất vui khi nhận được trợ giúp từ bạn, hi vọng thời gian tới được học hỏi từ mọi người nhiều
 

Facebook

Top