What's new

Xin ebook Các nguyên lý và quá trình sinh học/ C. Vili, V. Đêthiơ; Nguyễn Như Hiền dịch

Bạn ơi bạn ở đâu ? Để mình xem thư viện tỉnh nơi bạn ở có cuốn đó không. Đơn giản không có ebook vì cuốn này xuất bản lần cuối năm 1980, chỉ có vài thư viện tỉnh còn lưu trữ và chưa thấy thư viện nào số hoá nó bạn à :rose:
 

Similar threads

Facebook

Top