What's new

Đề thi Xin đề thi cùng tài liệu để học thi cao học chuyên ngành vi sinh

lxbon

Member
Bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

-fgs.hou.edu.vn/index.php/tuy-n-sinh/on-thi-cao-h-c/files/De_cuong_on_thi_cao_hoc_chuyen_nganh_Cong_nghe_sinh_hoc.pdf

-fgs.hou.edu.vn/files/De_cuong_on_thi_Tieng_Anh.pdf
Bạn lên hệ với bên này nhé: Bên mình có dịch vụ làm tiểu luận nên không lạ với trường hợp này

www.hocthue.net/dich-vu-viet-tieu-luan
 

Facebook

Top