What's new

Xin chỉ giáo cách tìm tài liệu về bộ gen Helicobacter pylori

#1
Xin chỉ giáo cách tìm tài liệu về bộ gen Helicob

Tôi đang tìm hiểu về Helicobacter pylori, xin quý vị nào biết cách tìm kiếm trên mạng bộ gen đầy đủ của vi khuẩn này, xin chỉ giáo cho tôi với. SOS
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Bạn có thể giới thiệu về nghiên cứu của bạn k? Tôi khá quan tâm đến con vi khuẩn này vì đặc tính đột biến cực cao của nó. Hy vọng sẽ có thời gian nghiên cứu về con vk này để tự chữa cho mình. hehe
 

Facebook

Top