What's new

world rhino day

#1
Sắp tới ngày của các chú tê giác, cùng nhìn lại một thực tế về hiện trạng các loài tê giác hiện nay:

Quần thể tê giác Java: còn dưới 50 cá thể
Quần thể tê giác Java - Việt Nam: tuyệt chủng 2010
Quần thể tê giác Sumatra: còn dưới 200 cá thể
Quần thể tê giác Borneo: khoảng 30
Quần thể tê giác một sừng lớn: 2949 cá thể
Quần thể tê giác đen: 4860 cá thể
Quần thể tê giác trắng: 20600 cá thể
Quần thể tê giác trắng phía Bắc: 7 cá thể
 

Similar threads

Facebook

Top