Vi sinh vật dưới kính hiển vi nền đen

truonglong

New member
Joined
Jul 12, 2013
Messages
4
#1
Em vừa cải tiến lại cái kính hiển vi cũ và được cái kính hiển vi nền đen. Sau đây em xin phép chia sẻ các kết quả đã quan sát được với chiếc kính hiển vi nền đen:

Rận nước:

+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Giun dẹp:

+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Giun tròn Nais Elinguis:

+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Copepod:

+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Trùng một mắt Cyclop:

+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
 


Toggle Sidebar
Top