What's new

Vì sao nồng độ CO2 ngày càng tăng nhưng các thực vật C3 vẫn không chiếm ưu thế dần lên so với thực vật CAM

SNOW

Member
ối trời..nông độ co2 thì sao..môi trương sống của C3 là ở đâu,C4 là đâu..thứ 2 nữa,là sinh vật luuôn thích nghi vs hoàn canh sống mà..ko thể chỉ dựa cái Co2 để nói vậy đc..i think so
 
câu này có phải lien quan tới sinh thái không em trả lơì như thế này mọi người coi xem nhé
C3 có giới hạn sinh thái về nhiệt độ độ ẩm hẹp hơn CAM nên nó không ưu thế bằng
 

Facebook

Top