What's new

Vì sao nhiệt độ môi trường lại ảnh hưởng tới giới tính của rùa và cá sấu sau khi sinh?

Facebook

Top