What's new

vector pHT01

#1
Em đang làm đề tài về cơ chế hoạt động của vector pHT01 ( cách thức vector chèn vào và tồn tại trong tb chủ), sử dụng vector . Em dùng các từ khóa như "vector pHT01" , " vector pHT01 transfer to host cell" ...không ra được kết quả tìm kiếm mà em mong muốn. Em nhờ các anh/chị chỉ em một số từ khóa để tìm tài liệu với vector pHT01
Em cám ơn mọi người nhiều!
 

Similar threads

Facebook

Top