What's new

về nucleotit

Trên mạng có công thức mà :)) áp dụng linh hoạt công thức là OK thôi :))
Bài có mức độ cơ bản đến nâng cao:
Bài 1:
Xác định tỉ lệ nu của các gen sau:
A) gen 1 có hiệu số nu loại G với 1 loại nu khác là 20%
B) gen 2 có tỉ lệ giữa hai loại nu là 1/7 biết nu loại A có số lượng ít hơn nu loại kia
C) gen 3 có tích hai loại nu không bổ sung là 6%
D) gen 4 có 120 vòng xoắn và A=3G
 
Bài 2: Tỉ số nu trong Mạch đơn 1 của gen là A=20%, T=30%, G=30% và X=312000
A) tính tỉ lệ % và số lượng nu mỗi loại của gen?
B) tính chiều dài gen theo đơn vị micromet
 
Bài 3: một đoạn phân tử ADN có chiều dài 1,02 micromet. Trên Mạch đơn thứ 1 của đoạn ADN này có tỉ lệ A:T:G:X=1:2:3:4. Tính số nu mỗi loại trên từng Mạch và của cả đoạn của ADN trên
 
Bài nào không làm đc thì mình up lời giải cho nhé :))

bài 4:
Xét một cặp gen dị hợp Bb, mỗi gen có chiều dài 4080 Angstrong. Gen B có 3120 Liên kết hidro, gen B có 3240 Liên kết hidro. Tính số nu mỗi loại của gen B và b
 
Last edited:
Bài 5: hai gen M và N đều co chiều dài 1.02 micromet, tỉ lệ các loại nu trong hai gen là bằng nhau. Trên Mạch 1 của gen M có tỉ lệ A:T:G:X=1:2:3:4. trên Mạch đơn 2 của gen N có có A=200 nu, G=800 nu. Hãy tính số nu mỗi loại trên từng Mạch của gen M và gen N
 
Last edited:
Bài 7: nếu một Mạch đơn có tỉ lệ (A+G) : (T+X) = 0.25 thì tỉ lệ này ở Mạch bổ sung là bn??


Phần tính nu chỉ có thế này thôi, nếu bạn học nguyên phân, giảm phân, phiên mã, đột biến rồi thì bài sẽ khó hơn nhiều :)) học tốt nhé :))
 

Thu y

Member
Đột biến

Một gen quy định cấu trúc của một chuỗi polipeptit gồm 446 aa có tỉ lệ A/X=1\3. Một đột biến xảy ra không làm thay đổi số lượng nu của gen nhưng làm cho tỉ lệ A\X=33, 598%. Hãy cho biết:
A, đột biến trên thuộc loại nào?
B, số liên kết hidro của hen thay đổi ntn?
Nếu phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có số ribonu loaiG=1008 và số ribonu loại A có tỉ lệ A/G=1\3
Hãy xác định số lượng từng loại bộ ba trên phân tử mARN. :oops:
Các anh chị giải chi tiết hộ e vs
:ah::sad::):???:
 
Số xấu quá trời :(( máy tính chỉ bấm được xấp xỉ, không tính chính xác được. nếu có ứng dụng tính tp chính xác thì mình không biết nha, chắc là tính ra được số đúng đó cơ mà A/X=33,598% ????? Chắc đúng đề không vậy trời :((
 
Bài nào không làm đc thì mình up lời giải cho nhé :))

bài 4:
Xét một cặp gen dị hợp Bb, mỗi gen có chiều dài 4080 Angstrong. Gen B có 3120 Liên kết hidro, gen B có 3240 Liên kết hidro. Tính số nu mỗi loại của gen B và b
Tổng số nu của mỗi gen B và b là 4080:3.4*2=2400 Nu

Xét gen B
2A+3G=3120
--> N+G=3120
---> G=X=700nu
A=T=500nu
Xét gen b
G=X=840 Nu
A=T=360 Nu
 
Bài 5: hai gen M và N đều co chiều dài 1.02 micromet, tỉ lệ các loại nu trong hai gen là bằng nhau. Trên Mạch 1 của gen M có tỉ lệ A:T:G:X=1:2:3:4. trên Mạch đơn 2 của gen N có có A=200 nu, G=800 nu. Hãy tính số nu mỗi loại trên từng Mạch của gen M và gen N
1.02 micromet = 10200Angstrong
Tỉ lệ các loại Nu của hai gen bằng nhau nên số Nu mỗi loại, tổng số Nu của gen M và N bằng nhau
Số Nu trên 1 Mạch gen M hoặc N là 10200:3.4=3000 Nu
Xét gen M
A1:T1:G1:X1=1:2:3:4
Mà A1+T1+G1+X1=3000
--> A1=T2=3000:(1+2+3+4)=300 Nu
A2=T1=600nu
G1=X2=900nu
G2=X1=1200 Nu

----> A=T=900nu
G=X=2100 Nu
Xét gen N
Số Nu từng loại của hai gen bằng nhau
A=T=900nu
G=X=2100 Nu
T2=A1=A-A2=700 Nu
G1=X2=G-G2=1300 Nu
 

Facebook

Top