What's new

tương tác gen tỉ lệ 9:7 liên quan tới 3 cặp gen

Bao Thị Công

New member
#1
mọi người giúp em bài tập này với ạ :cry::cry:
Bằng phương pháp phân tích di truyền các thế hệ lai người ta phát hiện tỉ lệ 9 đen: 7 trắng có liên quan tới 3 cặp gen phân li độc lập. trình bày phương pháp phát hiện và giải thích?
 

Similar threads

Facebook

Top