What's new

Từ điển Sinh học Anh-Việt và Việt-Anh cực hay

manhthang1378

New member
#1
tu dien sinh hoc anh viet va viet anh.png

Cuốn Từ điển sinh học Anh- Việt và Việt -Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng.

Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ, bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Một số tên sinh vật thông dụngvà các chữ viết tắt cũng đựơc đưa vào từ điển. Cách sắp xếp theo thứ tự từ đầu của thuật ngữ, không kể các khoảng trống, dấu nối, dấu chéo... rất tiện cho tra cứu.

Phần Việt- Anh giúp bạn đọc rất nhiều trong dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

 

chanchan

Member
View attachment 2508

Cuốn Từ điển sinh học Anh- Việt và Việt -Anh này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của bạn đọc hiện nay về từ điển khoa học công nghệ nói chung và từ điển chuyên ngành sinh học nói riêng.

Cuốn từ điển này có khoảng 50.000 thuật ngữ, bao gồm hầu hết các bộ môn của sinh học và của một số ngành liên quan. Một số tên sinh vật thông dụngvà các chữ viết tắt cũng đựơc đưa vào từ điển. Cách sắp xếp theo thứ tự từ đầu của thuật ngữ, không kể các khoảng trống, dấu nối, dấu chéo... rất tiện cho tra cứu.

Phần Việt- Anh giúp bạn đọc rất nhiều trong dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
Quyển sách này còn bán không ạ
 

Facebook

Top