What's new

Trang web Cây thuốc quý đã hoạt động

#1
Thưa các bạn, tôi thật sự vui mừng được thông báo tới các bạn việc trang web Cây thuốc quý đã đi vào hoạt động. Địa chỉ website: http://www.caythuocquy.info.vn.
Chúng tôi hy vọng trang web này sẽ là cầu nối, liên kết hiệu quả các nhà (nhà khoa học, nhà doanh nghiệp...) để phát triển nền Công nghệ sinh học Việt Nam ứng dụng trong lĩnh vực Dược liệu bằng những ý tưởng và công việc cụ thể.
Chúng tôi rất mong sự cộng tác, đóng góp chân thành của các bạn để trang web và những hoạt động của nó ngày càng hiệu quả, đem lại những cơ hội thiết thực phát triển ngành CNSH Việt Nam ứng dụng trong lĩnh vực Dược liệu.
Xin chân thành cám ơn các bạn!
 

Facebook

Top