What's new

Trắc nghiệm Sinh 11

#1
Em có 1 số câu trắc nghiệm còn đang thắc mắc đáp án, xin mọi người giúp đỡ :please: ( tô đỏ là đáp án em làm) (y)
1). Tác nhân hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn vì :
a. Do nấm mốc là loại ưa axit và hàm lượng đường cao
b. Do vi khuẩn là loại ưa axit và hàm lượng đường cao
c. Nấm mốc tấn công trên quả trước làm hàm lượng axit và đường trong quả giảm nên vi khuẩn mới có khả năng hoạt động gây hư hỏng quả
d. Câu a và c đúng
d. Không câu nào đúng

2) Chọn câu không đúng sau đây đối với chu trình Canvin- Benson:
a. CO2 phản ứng với RiDP để hình thành APG
b. RiDP được tạo thành trong quá trình phục hồi chất nhận từ các dưỡng 3C
c. ATP và NADPH được hình thành khi APG bị khử
d. Hàm lượng APG giảm khi tắt ánh sáng
e. RuBiSCO xúc tác cho phản ứng giữa CO2 và RiDP

3) NADPH có vai trò gì đối với quang hợp:
a. Cùng với chlorophyll hấp thụ năng lượng ánh sáng
b. Nhận e đầu tiên của pha sáng
c. Thành viên trong chuỗi truyền e để hình thành ATP
d. CÙng PSII giúp quá trình phân li nước
e. Mang e đến chu trình Canvin- Brenson

4) Thực vật chịu hạn mất lượng nước tối thiểu bởi vì
a. Sử dụng con đường CAM
b. Giảm độ dày của lớp cutin lá
c. Vòng caspary phát triển giữa lá và cành
d. Có khoảng chứa nước lớn trong lá
e. Sử dụng con đường C3

5) Thực vật C4 phân bố nhiều ở vùng khô hạn bởi vì :
a. Chúng có thể cố định CO2 ở nồng độ thấp
b. Chúng tạo H20 nhờ sản phẩm quang hợp
c.Chúng sử dụng CO2 trực tiếp từ hô hấp sáng
d. Khí khổng mở ban đêm và đóng ban ngày
e. Chúng dự trữ CO2 trong axit 4C và sau đó giải phóng.

6) Quá trình thoát hơi nước của cây bị ngừng khi
a. Đưa cây ra ngoài sáng
b. Tưới nước cho cây
c. Tưới nước mặn cho cây
d. Đưa cây vào bóng tối
d. Đưa cây vào bóng tối
e. Bón phân cho cây
 

pdn

Pham Duy Nghia
Câu 1: mình không thấy ý C trả lời cho đề bài tương ứng, mặc dù nó có thể đúng với thực tế nhưng không phù hợp với câu hỏi này
Câu 2: mình tìm thấy 2 ý có vấn đề!
ATP và NADPH được hình thành khi APG bị khử
Hàm lượng APG giảm khi tắt ánh sáng
 
Cám ơn anh.Câu 2 thì em xem lại sách thử. Câu d sai. Lẽ ra APG phải tăng .Câu kia chắc cũng có lẽ sai., APG khử ra AlPG :-?
Các câu còn lại thì sao ạ?
 

Facebook

Top