What's new

toán đột biến giải giùm em với

#1
1 phân tử của E.coli trải qua 5 lần tái bản trên 2 phễu tái bản .ở phễu tái bản 1 cần cung cấp 279000 nu trong đó có 35% A và 3200 ribonu để tạo nên các đoạn mồi gôm 4 loại có tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:4.ở phễu tái bản 2 cần cung cấp 232500 nu trong đó 20% A và 2560 ribonu để tạo nên đoạn mồi gồm 4 loại có tỉ lệ A:U:G:X=1:2:3:2 .
1, xác định số lượng nu mỗi loại có trên ADN.
2, xác định số lượng nu mỗi loại cần cung cấp cho ADN tái bản 5 lần.
3,trong quá trình tái bản nói trên môi trường tế bào cung cấp mỗi loại nu là bao nhiêu để tạo nên các đoạn mồi ARN.
4, tính tổng số liên kết hidro bị phá hủy trong quá trình tái bản tạo ADN con
LÀM ƠN GIÚP EM NHÉ ,GIẢNG RÕ HỘ EM LUÔN(y)
 

Facebook

Top