What's new

toán di truyền liên kết với giới tính

Joined
Sep 3, 2015
Messages
12
#3
Dear bạn Minh Tâm,
a) Vì gen này do NST Y quy định nên người nữ bình thường XX sẽ không bị bệnh.
b) Sơ đồ lai:
XY (bệnh) x XX (bình thường)
F1: XY (bệnh, XX (bình thường)
 
Joined
Mar 24, 2016
Messages
4
#4
RELLY
bệnh dính ngón tay số 2 và 3 chỉ có ở nam giới vì gen gây bệnh trên NST Y không có alen trên
SĐL Ptc XX x XYa
(nữ bình thường) (nam dính ngón)
Gp X X,Ya
F1 1XX:1XYa
(Tất cả nữ bình thường,tất cả con trai dính ngón)
 
Top