What's new

toán di truyền liên kết với giới tính

Dear bạn Minh Tâm,
a) Vì gen này do NST Y quy định nên người nữ bình thường XX sẽ không bị bệnh.
b) Sơ đồ lai:
XY (bệnh) x XX (bình thường)
F1: XY (bệnh, XX (bình thường)
 

Thiên Thiên1

New member
RELLY
bệnh dính ngón tay số 2 và 3 chỉ có ở nam giới vì gen gây bệnh trên NST Y không có alen trên
SĐL Ptc XX x XYa
(nữ bình thường) (nam dính ngón)
Gp X X,Ya
F1 1XX:1XYa
(Tất cả nữ bình thường,tất cả con trai dính ngón)
 

Facebook

Top