What's new

Tính chất và ứng dụng của khí CO2

SIG

Member
#1
1. Tính chất của khí CO2
  • Trong điều kiện bình thường. CO2 là khí không màu, không mùi và có vị chua nhẹ hòa tan tốt ở trong nước. Nặng gấp 1,524 lần không khí.
  • Khí CO2 không tham gia phản ứng cháy và hóa lỏng tại nhiệt độ -78 độ C. Ngoài ra, CO2 có thể bị phân hủy tại nhiệt độ cao 2000 độ C thành CO và O2.
2. Ứng dụng của CO2
  • Các áo phao cứu hộ thông thường chứa các hộp nhỏ chứa cacbon điôxít đã nén để nhanh chóng thổi phồng lên. Các ống thép chứa cacbonic nén cũng được bán để cung cấp khí nén cho súng hơi, bơm lốp xe đạp, làm nước khoáng xenxe.
  • Carbon dioxide siêu hạn được sử dụng như một chất pha lỏng dùng trong sơn phun, làm giảm 80% dung môi hữu cơ.
  • Sự bốc hơi nhanh chóng của cacbon điôxít lỏng được sử dụng để gây nổ trong các mỏ than. CO2 cũng được sử dụng như là môi trường khí cho công nghệ hàn.
  • Nó có tác dụng như là tác nhân nén. Và khi hòa tan trong dầu thô dưới lòng đất thì nó làm giảm đáng kể độ nhớt của dầu thô. Tạo điều kiện để dầu chảy nhanh hơn trong lòng đất vào giếng hút.
  • Ngoài ra, Khí CO2 được sử dụng như là khí điều áp rẻ tiền, không cháy.
  • CO2 được dùng để sản xuất ure: CO2 + 2NH3 → H2O + (NH2)2CO (1800C; 200at)
 

Facebook

Top