What's new

Tính bộ nst của loài và cho biết chúng thuộc loài nào

Lý Duy

Member
#1
Có 1000 tb tham gia vào quá trình nuôi cấy và nguyên phân 7 lần
a. Tính số tb con được sinh ra
b. Nếu mt nội bào cung cấp 1016000 nst đơn. Tính số nst của loài trên và cho biết chúng thuộc loài nào
Các bác giúp em đc ko ạ
 

Facebook

Top