What's new

Tìm tài liệu về RAPD, RFLP, AFLP, SSR

Lãng Du

New member
#1
Mình đang làm đề tài có liên quan đến PCR, trong đó có các kỹ thuật RAPD, RFLP, AFLP, SSR. Mình có kiếm nhưng chỉ được 1 ít thông tin về các kỹ thuật đó. Anh chị e nào có thông tin nào liên quan về các kỹ thuật trên, có thể cho mình xin được không. Chân thành cảm ơn!
 

Facebook

Top