What's new

Tìm Labo trên thế giới làm về Enterovirus

anyong

Member
#1
Mình đang tìm một labo ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu hoặc Mỹ đang làm nghiên cứu về Enterovirus (có liên quan đến genotyping và vaccination). Mình được tài trợ một chuyến visiting course trong vòng 2-3 tuần để học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật, có bạn nào biết labo nào thì chỉ giúp mình nhé.

Cám ơn nhiều,

 

Facebook

Top