What's new

Tìm kiểu gene X và Y, biết..

Lmao2020

Member
#1
Cặp phụ huynh có 2 đứa con. Quy định gene A: tóc đen , a:tóc đỏ còn B: mắt đen , b: mắt nâu . Ba tóc đen mắt đen , mẹ tóc đỏ mắt nâu . Gene ba trội hơn. Hai cặp gene phân li độc lập. Người con đầu có tóc đen mắt đen , người con thứ 2 có tóc đen mắt nâu với kiểu gene X,Y. Tìm X và Y
 

Facebook

Top