What's new

Tiêu chuẩn đánh giá độ tươi của cá

phoenix202

Member
#1
Có bạn nào biết tài liệu nào đề cập đến tiêu chuẩn đánh giá độ tươi của cá ở Việt Nam không. Cô mình bảo về tìm nhưng mình tìm mãi không được, chỉ tìm được tiêu chuẩn của Châu Âu:(
 

Facebook

Top