What's new

Tiếng Việt cho người Việt

#1
Các bác giải thích cho em các cụm thuật ngữ sau đây khác nhau thế nào ạ. Cám ơn các bác nhiều.

1. Lý thuyết, học thuyết, thuyết: ví dụ các cụm từ sau có cùng 1 nghĩa không: lý thuyết tiến hóa, học thuyết tiến hóa, thuyết tiến hóa.

2. Giả thiết, giả thuyết

Làm ơn chỉ cho em thuật ngữ bằng tiếng Anh thì em cám ơn.
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Các bác giải thích cho em các cụm thuật ngữ sau đây khác nhau thế nào ạ. Cám ơn các bác nhiều.

1. Lý thuyết, học thuyết, thuyết: ví dụ các cụm từ sau có cùng 1 nghĩa không: lý thuyết tiến hóa, học thuyết tiến hóa, thuyết tiến hóa.

2. Giả thiết, giả thuyết
Em gió ở đâu mau ra tay:please:
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Biết thì giải thích hộ không thì phắn đi cho nước nó trong. Spam thế này rất tức. Đây là topic thảo luận nghiêm chỉnh, biết điều thì xóa ngay cái post trên đi cho nhờ.
Bị làm sao thế? Em Gió có từ điển tiếng Việt, rất hay tra nên nhờ. Tránh mấy đứa ngu dốt nói tào la chi khươn.
 
- Lý thuyết:
+ hệ thống những tư tưởng được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, có tác dụng chỉ đạo thực tiễn.
+ công trình xây dựng có hệ thống của trí tuệ, có tính chất giả thuyết (ít nhất ở một số phần) và tổng hợp, nhằm giải thích một loại hiện tượng nào đó.
- Học thuyết: toàn thể nói chung những quan niệm có hệ thống dùng để lý giải các hiện tượng và hướng hoạt động của con người trong một lĩnh vực nhất định nào đó.
- Thuyết:
+ hệ thống tư tưởng, kiến giải về mặt lí luận trong một lĩnh vực, một ngành khoa học.
+ giảng giải, nói lí lẽ nhằm để người nghe nghe theo
* thuyết tiến hoá: thuyết cho rằng mọi việc đều được tạo hoá quyết định và sắp xếp từ trước.
* giả thiết:
> điều cho trước trong một định lí hay một bài toán để căn cứ vào đó mà suy ra kết luận của định lí hay để giải bài toán
> điều được coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ để phân tích, suy luận, giả định.
* giả thuyết:
> điều nêu ra trong khoa học để giải thích một hiện tượng tự nhiên nào đó và tạm được chấp nhận, chưa được kiểm nghiệm, chứng minh.
> điều được coi như là có thật, nêu ra làm căn cứ để phân tích, suy luận, giả định. (giống giả thiết)

Tóm lại là theo cá nhân em, những từ ngữ trên trông thì có vẻ giống nhau về nghĩa hoàn toàn, nhưng thực chất (theo kiểu của tiếng Việt) phải đặt vào ngữ cảnh mà hiểu, không thể hỏi xuông rồi trả lời được, nói sẽ không được cụ thể, rõ ràng, thuyết phục, thấu đáo!

Từ đây kiểm nghiệm được câu:
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Không viết hoa chữ gió trong post trên ai biết có 1 người tên Gió ở đây.
À thế giờ biết là hiểu lầm rồi có xin lỗi tí không nhỉ? Nhờ có tui kêu réo mà em gió ra tay rồi đó.

À còn chỗ nào không hiểu không để nhờ em gió giảng tiếp cho, tui tín nhiệm em ý lắm đó:oops:.
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator

Facebook

Top