Tỉ lệ loại tinh trùng mang tất cả nst có nguồn gốc từ bố

Mạnh1

New member
#1
Ở 1 loài động vật có bộ nst 2n=8(mỗi cặp nst có 1 chiếc từ bố,1 chiếc từ mẹ). Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 32% tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 1, có 40% tế bào xảy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp số 3, cặp số 2 và 4 không có trao đổi chéo thì theo lí thuyết, loại tinh trùng mang tất cả các nst có nguồn gốc từ bố có tỉ lệ?
 

Đông trùng Hạ thảo CordyHappy
Top