What's new

tỉ lệ 1:2:1 các phép lai và quy luật?

motcait

Member
#1
Cho P lai nhau thì tỉ lệ KH F1 1:2:1

Th1 trội ko hoàn toàn Aa x Aa 1 phép lai duy nhất

Tỉ lệ kiểu gen: 1AA: 2 Aa : 1 aa

Q.ước :A trội ko htoan a

Th2: theo QL tương tác gen:

+ thì có phép lai AaBb x aabb hoặc Aabb x aaBb 2 phép lai
tỉ lệ KG : 1AaBb : 1Aabb: 1aaBb: 1aabb

Q.ước kiểu gen có cả A,B bổ trợ ra kiểu hình mới chỉ có A, hoặc B cho ra 1 chung 1 kiểu hình.

Th3 Liên kết gen : cái này mình bó tay , các bạn giúp với .:eek:
 

pdn

Pham Duy Nghia
Cho P lai nhau thì tỉ lệ KH F1 1:2:1
Th3
Liên kết gen : cái này mình bó tay , các bạn giúp với .:eek:
AB/ab x Ab/aB
AB/ab x Ab/ab
AB/ab x aB/ab
Ab/aB x Ab/aB
Ab/aB x Ab/ab
Ab/aB x aB/ab
 

pdn

Pham Duy Nghia
Cái này là do mình đã từng bỏ công sức viết tất cả các phép lai trong QT ra và thống kê thôi.:sad:

Chẳng thi đâu!
 
Last edited:

nhaivushvn

New member
Aa*Aa--> 1AA:2Aa:1aa---> (1:2:2)
bb*bb--> 100% bb
=> (1:2:1)*100= (1:2:1)
P Aabb * Aabb
gt Ab;ab Ab; ab
F1 --kg 1AAbb: 2Aabb: 1aabb
--kh 1:2:1
 

Facebook

Top