What's new

Thực vật CAM khác với TV C4 ở đâu?

#1
Mọi người ơi cho em hỏi với!
Tại trên lớp học hành không để ý mà em thì chưa mua sách GK lớp 11 nên không hiểu rõ lắm Thực vật CAM khác với TV C4 ở đâu? Rất mong được mọi người "giáo huấn" :D
 
Giống: có khả năng quang hợp bình thường trong điều kiện nóng, thiếu CO2 bằng cách làm giàu CO2 trước khi chuyển đến rubisco. Đều cố định CO2 thành oxaloacetate ở tế bào thịt lá trước khi nhả CO2 để cung cấp cho chu trình Calvin Benson
Khác: C4 cố định CO2 ở thịt lá rồi chuyển vào tế bào bó mạch để nhả CO2 ở đó. Nói cách khác: phân hóa quá trình làm giàu CO2 và chu trình Calvin theo sự sắp xếp không gian.
Cam cố định CO2 vào ban đêm và nhả CO2 vào ban ngày cùng ở tế bào thịt lá để tham gia vào chu trình Calvin. Nói cách khác: phân hóa quá trình làm giàu CO2 và chu trình Calvin theo thời gian.
 
Nguyễn Ngọc Lương said:
Giống: có khả năng quang hợp bình thường trong điều kiện nóng, thiếu CO2 bằng cách làm giàu CO2 trước khi chuyển đến rubisco. Đều cố định CO2 thành oxaloacetate ở tế bào thịt lá trước khi nhả CO2 để cung cấp cho chu trình Calvin Benson.
cảm ơn anh Lương nhiều khi đã nhanh chóng trả lời bài viết của em :D Nhưng mà anh (hay bà con nào biết)có thể giải thích rõ hơn đoạn trên được không ạ.
rubisco là gì vậy nhỉ? Với cả tại sao CO2 đã được cố định thành oxaloacetate rồi mả lại có thể "nhả" để cung cấp cho chu trình Cavin :?:
 
Bạn thích tìm hiều thì mua về mà đọc trước, nhưng mà ở đó viết cũng khó hiểu đấy. ?
"Với cả tại sao CO2 đã được cố định thành oxaloacetate rồi mả lại có thể "nhả" để cung cấp cho chu trình Cavin Question"
Thì hợp chất oxaloacetate có vai trò là chất dự trữ CO2, để đến khi cần thì lại tách ra để CO2 tham gia chu trình Calvin
 
CO2 kết hợp với PEP là dạng hoạt động của Acid Pyruvic thành Acid Oxaloacetic. Sau đó thì ?Acid Oxaloacetic lại phân giải thành CO2 và Acid Pyruvic.
 

Facebook

Top