What's new

Thực hành giâm, chiết, ghép cành

#1
Bạn nào biết trả lời mình nhé
Câu 1 : Tại sao khi giâm, ta phải cắt xéo cành giâm (đoạn thân cây mía hoặc cây khoai mì) ?
Câu 2 : Tại sao khi ghép cành, ta phải ngắt bỏ lá ở cành ghép ?
Câu 3 : Tại sao phải lấy mắt ghép có dính lớp gỗ mỏng ?
Câu 4 : Hãy nêu ưu điểm của từng phương pháp nhân giống vô tính : giâm, chiết và ghép.
:please:
 
Last edited:

Facebook

Top