What's new

Thuật ngữ

le casper

Member
iron-sparing~ tích trữ (dự trữ) sắt
có lẽ spare ở đây có thể hiểu như trong spare key (chìa khóa dự phòng)
 

Similar threads

Facebook

Top