What's new

Thuật ngữ sinh học

orion8x

Member
Độ hấp thu của mẫu trong mỗi giếng = Độ hấp thu của giếng - độ hấp thu của giếng không có tế bào (chứng âm)
 

Similar threads

Facebook

Top