What's new

Thuật ngữ medium

#1
Khi đọc tài liệu Vân thấy có một số thuật ngữ sau mà rất hay bị nhầm lẫn. Mọi người giúp mìnhvới!
1. enrichment medium (có phải là môi trường tập trung như trong các sách người ta vẫn viết _là môi trường chứa nhiều chất dinh dưỡng thích hợp cho nhiều vi sinh vật cùng loài).
2. Screening medium (là môi trường dùng để phân lập còn gọi là môi trường đặc hiệu?)
3.seed medium (là môi trường nhân giống?) nhưng khác với culture medium ở chỗ nào?
Mọi người giúp Vân nhé!
 
Tôi cũng ko rành nhiều về ba cái medium, nhưng làm qua cũng nhiều
Theo như bạn thì 3 loại môi trường trên thường dùng cho nuôi cấy mô thực vật.
1. Enrichment Medium là môi trường giàu dinh dưỡng, là môi trường nuôi cấy sơ cấp, dùng cho nuôi cấy nhiều loại tế bào. Ban đầu nuôi, ta cần 1 loại môi trường giàu chất dinh dưỡng để mô (hoặc tế bào rời) phát triển mạnh.
2. Screening medium là môi trường sàn lọc, dùng để cho sự phát triển tối ưu của một loại mô (tế bào) mà mình quan tâm, trong thành phần môi trường này, sẽ có các hormone factor (như growth hormone factor, IGF, EGF v.v.v) dùng để cho loại mô (tế bào) mà mình quan tâm phát triển mà thôi.
3. seeding medium là môi trường sau khi ta phân lập (chọn lọc) xong một dòng tế bào nào đó, ta có thể dùng một loại môi trường cơ bản (basal medium : không cần ưu tiên cho một loại tế bào nào phát triển) dùng để nuôi tiếp theo hay dùng để tạo dòng.
4. culture medium cũng là thuật ngữ dùng để chỉ môi trường nuôi cấy chung chung, không có tính đặc hiệu, thường dùng bên lĩnh vực nuôi cấy mô, tế bào động vật.
Tôi chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, Bác nào nắm rõ vấn đề này có thể bàn luận tiếp.
 
Mình thấy mấy thuật ngữ này trong bài báo về nuôi cấy vi sinh vật (chắc là nó cũng tương tự như trong nuôi cấy mô tế bào thực vật thôi). Điều mà mình thắc mắc nhất ở đây là môi trường nào (seed medium hay culture medium) là môi trường dùng để nhân giống / cấy chuyền vi sinh vật (thành phần của hai môi trường này là khác nhau).
 
Huỳnh Duy Thảo said:
1. Enrichment Medium là môi trường giàu dinh dưỡng, là môi trường nuôi cấy sơ cấp, dùng cho nuôi cấy nhiều loại tế bào. Ban đầu nuôi, ta cần 1 loại môi trường giàu chất dinh dưỡng để mô (hoặc tế bào rời) phát triển mạnh.
Theo mình hiểu thì Enrichment Medium là một dạng môi trường chọn lọc thì chính xác hơn.

An enrichment medium is a particular type of selective medium. Its goal is to encourage the growth of a particular class of microbes from an environment in the hope of increasing their number to the point that they may be isolated in pure culture. These media will omit a nutrient needed by most undesired bacteria or include something that only the desired class of microbes can use. Selective agents that inhibit competitors may also be present. These media are typically formulated to mimic the environment of the desired class or will take advantage of a known metabolic property of the desired class. The distinction between selective and enrichment media is somewhat arbitrary since any selective medium could be used to enrich for isolates from the environment. The name given to a medium (selective vs. enrichment) has more to do with its use than its formulation. Enrichment medium are normally a first step when isolating microbes from the environment, with the goal to increase the population of the desired microbes.
 

Similar threads

Facebook

Top