Thuật ngữ Hypobiose

Chắc tương đương với từ tiếng Anh là hypobiotic = Dưới mức được xem là sống. Tiềm sinh chăng?
Tìm bằng tiếng Hán nó là thế này: 底存生物群集
Bác tự rút gọn nhá: Đệ tồn sinh vật quần tập ?:D
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Nguyễn Ngọc Lương said:
Chắc tương đương với từ tiếng Anh là hypobiotic = Dưới mức được xem là sống. Tiềm sinh chăng?
Tìm bằng tiếng Hán nó là thế này: 底存生物群集
Bác tự rút gọn nhá: Đệ tồn sinh vật quần tập  :D
Không phải từ này. Hypobiose là 1 thuật ngữ chỉ phổ biến trong các sách tiếng Pháp và tiếng Đức. Nó tương đương với giai đoạn L4 trong giai đoạn phát triển của larvae ở các sách tiếng Anh. Tôi ko biết từ tiếng Việt tương đương là gì.
 

Similar threads

Top