What's new

thụ phấn in vitro

congtuan

Member
bạn gặp khó khăn ở giai đoạn nào ?
nói chung bây giờ mình mới làm nên chưa biết bắt đầu từ đâu? bạn có thể giúp mình không?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
như là việc thu thập bao phấn và bầu khi nào là thích hợp nhất và vô trùng nó ra sao<o:p></o:p>
việc nuôi bầu quả trên môi trường nào là thích hợp để cho chúng tạo hạt?<o:p></o:p>
<o:p> :???:</o:p>
 

Facebook

Top