What's new

Thông báo Học bổng du học Sinh, hóa, môi trường Master

hothuhadk

New member
#1
:hoanho:Học bổng du học Master và học bổng PhD tại Canada .
Các ngành về kỹ thuật, vật lý như : Electronic, electric,
optical, IT, physical, Telecom, đang sẵn có học bổng học về Digital
Video, ...công nghệ thông tin, Nano..vv..
* Các ngành kỹ thuật về Cơ khí, Robot, không gian, vũ trụ, hàng
không, toán, ...
Các ngành Môi trường, Hóa, Địa chất, Xây dựng ....
Với chương trình Master học bằng tiếng PHÁP, Ứng
viên có thể qua đó học tiếng Pháp trong 6 tháng. Năm đầu có thể viết
luận văn, kiểm tra bằng tiếng anh. (chương trình không đòi hỏi
TOEFL, hay EITS, GMAT... tuy nhiên có là một thuận lợi )
Với chương trình Master học bằng tiếng ANH, không
đòi hỏi Sinh viên có TOEFL, hay EITS, GMAT, khi nhận học bổng, tuy
nhiên khi có học bổng tiếng Anh, ứng viên phải thi TOEFL tại Canada
theo yêu cầu của trường. (Sinh viên có thể qua đó tự học anh văn).
Học bổng 2 năm từ 34.000$ - 36.000$, tùy từng trường hợp, học
bổng nghiên cứu TS, làm PhD có thể hơn
Trong đó đóng học phí 2 năm khoảng 16.000$ - 24.000$, Còn lại
hỗ trợ chi phí ăn học sinh họat từ 10.000$-12.000$/2 năm
o Nếu bạn học chương trình tiếng Pháp bạn nhận thêm học bổng
ViệtNam-Quebec từ 5.000-8.000$/năm
Tham khảo web
http://hocbongcanada.tk/
http://sites.google.com/site/hocbongca/:???:
 

Facebook

Top