What's new

Thảo luận: tế bào là công cụ sản xuất căn bản của các sản phẩm sinh hoc!

bioson

New member
#1
Như trên chủ đề đã nói. mình đang làm báo cáo về chủ đề:tế bào là công cụ sản xuất căn bản của các sản phẩm sinh hoc. k biết lập luận sao cho chặt chẽ... mong mọi người góp ý với! thanks!
 

Similar threads

Facebook

Top