What's new

Thắc mắc về thống kê sinh học

nmttri

New member
#1
Xin chào mọi người,
Em đang muốn tìm hiểu về thống kê sinh học và em không có chút kinh nghiệm nào trong thực tế nên mong được sự giúp đỡ từ mọi người.
Khi em phân tích 1 thí nghiệm 2 yếu tố đối với cây trồng là thời gian và liều lượng bón phân với tổng 30 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức 30 cây x 3 lần lặp lại x 30 nghiệm thức =2700 mẫu.
Em thì đem số liệu từng cây đưa vào Anova mà thêm 1 cốt yếu tố nữa là yếu tố lặp lại (xem giữa những lần lặp lại có khác nhau vẻ mặt thống kê không?). Nhưng em thấy 1 số người lại đem 1 lô như thế tính ra trung bình đưa vào phân tích anova => 3 lần lặp lại là 3 cái trung bình x 30 nghiệm thức = 270 mẫu <<2700 mẫu của em.
Vậy cho em hỏi cái nào đúng, cái nào sai, và tại sao sai, hậu quả như thế nào (về mặt thống kê).
Và mọi người có quyển sách nào viết về thống kê 1 cách rõ ràng, dễ hiểu về vấn đề này thì cho em xin (tiếng Anh cũng được), em muốn hiểu rõ tường tận gốc gác của nó.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Last edited:
Xin chào mọi người,
Em đang muốn tìm hiểu về thống kê sinh học và em không có chút kinh nghiệm nào trong thực tế nên mong được sự giúp đỡ từ mọi người.
Khi em phân tích 1 thí nghiệm 2 yếu tố đối với cây trồng là thời gian và liều lượng bón phân với tổng 30 nghiệm thức. Mỗi nghiệm thức 30 cây x 3 lần lặp lại x 30 nghiệm thức =2700 mẫu.
Em thì đem số liệu từng cây đưa vào Anova mà thêm 1 cốt yếu tố nữa là yếu tố lặp lại (xem giữa những lần lặp lại có khác nhau vẻ mặt thống kê không?). Nhưng em thấy 1 số người lại đem 1 lô như thế tính ra trung bình đưa vào phân tích anova => 3 lần lặp lại là 3 cái trung bình x 30 nghiệm thức = 270 mẫu <<2700 mẫu của em.
Vậy cho em hỏi cái nào đúng, cái nào sai, và tại sao sai, hậu quả như thế nào (về mặt thống kê).
Và mọi người có quyển sách nào viết về thống kê 1 cách rõ ràng, dễ hiểu về vấn đề này thì cho em xin (tiếng Anh cũng được), em muốn hiểu rõ tường tận gốc gác của nó.
Xin chân thành cảm ơn!
1) Đơn vị thí nghiệm của bạn là các nghiệm thức chứ không phải là từng cây một. Giá trị đo được của từng cây không đơn lẻ không phải là giá trị đại diện của nghiệm thức đó. Nếu bạn nhập giá trị từng cây thay vì giá trị trung bình của một nghiệm thức vào phân tích ANOVA bạn sẽ tự động tạo quá trình lặp giả (pseudoreplicate) cho ANOVA.
2) Nếu bạn muốn nhập giá trị của từng cây vào phân tích ANOVA khi đó bạn phải chạy nested ANOVA (những cây của cùng 1 nghiệm thức được nested vào trong nghiệm thức đó).
K
 

Facebook

Top