What's new

Thắc mắc về cây rau mồng tơi

Mình lại không nghĩ cây rau mồng tơi làm được chế phẩm trừ sâu sinh học đâu :mrgreen:
Không lẽ phải bôi nhớt mồng tơi lên từng cây để trừ sâu
 

Facebook

Top