What's new

tế bào gốc toàn năng

Em hiểu thế nào là tế bào gốc toàn năng? Chỉ có một loại tế bào gốc toàn năng là tế bào trứng đã thụ tinh mà thôi. Và tế bào trứng thì không thể phân chia thành tế bào đã biệt hoá hoàn toàn được.

Nếu em muốn tìm hiểu thêm về tế bào gốc, hãy tìm đọc thêm về cuốn sách Stem cells: an insider's guide của tác giả Paul Knoepfler https://www.goodreads.com/book/show/17923910-stem-cells.

Cuốn này hiện đang được dịch ra và sắp được xuất bản cuối năm nay, có tựa đề: Tế bào gốc - khám phá cùng nhà khoa học.
 

Facebook

Top