What's new

Tế bào dẫntruyền thần kinh

MyLe_17

Member
SGK l11 có nói sơ qua về synap điện và có nói rằng synap hóa thì chiếm ưu thế về số lượng.

Theo suy nghĩ chủ quan thì em cho rằng synap hóa dù chậm hơn nhưng dễ kiểm soát hơn; và có thể có hiện tượng kích thích dưới ngưỡng nhiều lần cũng gây ra xung thần kinh.

Tuy nhiên em biết lập luận này chắc chắn thiếu sốt và em cũng không đủ khả năng kiểm chứng^^ Em không phải người năng động cho lắm^^ Mong đượwc các anh chị góp ý.:rose:
 

linhmaiyb

Member
xinap hoa hoc: chat trung gian la hoocmon(ban chat la protein hoac steroit) => co kha nang khuyech dai thong tin => phan ung cua dong vat nhanh hon khi co xinap hoa hoc.:rose:
 

linhmaiyb

Member
xinap la dien tiep xuc giua te bao than kinh voi te bao than kinh(hoac voi te bao khac). neu la xinap hoa hoc thi co chat trung gian la hoocmon => co kha nang khuyech dai thong tin => dien tich tiep xuc lon. xinap dien cau tao tu cac kenh ion noi giua hai te bao canh nhau=> dien tich tiep xuc cua no se nho hon so voi xinap hoa hoc
 

Facebook

Top