What's new

Tại sao TV dự trữ tinh bột còn ĐV dự trữ glucogen?

Lucky_boy

Member
Câu này tương đối khó đây, vứt sách ở nhà rồi.
Bé Tuyết hoặc bé My vào đây giúp bạn Franky1618 đi!
Tinh bột hog có hiệu ứng khuyếch tán và hog bị thất thoát ra ngoài thành tế bào TV được nên là chất dự trữ lí tưởng.Còn glycogen thì sao nhỉ?
 

bianh92

Member
- Ở động vật thường xuyên hoạt động, di chuyển nhiều => đòi hỏi nhièu năng lượng hơn do các hoạt động sống nên dự trữ năng lượng dưới dạng glicogen dễ huy động, dễ phân hủy và đây là nguồn dự trữ năng lượng ngắn hạn, tích trữ ở gan và cơ. Glicogen dễ phân giải tạo năng lượng hơn tinh bột. Tinh bột cấu trúc phân nhánh, % chất không tan trong nước nhiều => khó sử dụng.
- Tinh bột nặng, dự trữ dài hạn chỉ sử dụng ở TV vì TV có đời sống cố định, ngoài ra tinh bột không có khả năng khuyếch tán và hiệu ứng thẩm thấu. Đồng thời TV không có cơ quan và hoocmon chuyển hóa glicogen (và ngược lại ở ĐV) => tinh bột là nguồn dự trũ chính.:)
 

SNOW

Member
- Ở động vật thường xuyên hoạt động, di chuyển nhiều => đòi hỏi nhièu năng lượng hơn do các hoạt động sống nên dự trữ năng lượng dưới dạng glicogen dễ huy động, dễ phân hủy và đây là nguồn dự trữ năng lượng ngắn hạn, tích trữ ở gan và cơ. Glicogen dễ phân giải tạo năng lượng hơn tinh bột. Tinh bột cấu trúc phân nhánh, % chất không tan trong nước nhiều => khó sử dụng.
- Tinh bột nặng, dự trữ dài hạn chỉ sử dụng ở TV vì TV có đời sống cố định, ngoài ra tinh bột không có khả năng khuyếch tán và hiệu ứng thẩm thấu. Đồng thời TV không có cơ quan và hoocmon chuyển hóa glicogen (và ngược lại ở ĐV) => tinh bột là nguồn dự trũ chính.:)
mình thì chưa tìm ra câu trả lời thực sự xác đáng//nhưng câu trả lời này mình ko đồng ý..
- tinh bột có 2 dạng có amiloz ko nhánh và amylopectin có nháh,,và glicozen là hợp chất có cấu trúc cũng pân nhánh..nó pân nhánh sưa hơn amylopectin
-thứ 2 amilopectin cũng dễ huy động và dễ pân huỷ thưa bạn,
mình đồg ý là thực vật ko có hoocmon chuyên hóa,
mình nghĩ nữa là:tinh bột bị thuỷ pân bởi axit..mà cái náy thì ở động vật đc nói nhiều trong tiêu hoá còn gì
 

Facebook

Top