What's new

Tại sao tăng co2 qua mức bão hoà, cường độ quang hợp giảm

linhboomkk67

New member
Do CO2 quá cao làm hàm lượng apg tăng cao, emzym rubisco giảm mạnh -> chu trình Canvin bị rối loạn và làm cho cường độ quang hợp của cây giảm
 
Theo mình thì do: CO2 quá cao -> ức chế hô hấp-> giảm nguồn năng lượng cung cấp cho quá trình hấp thu nước và muối khoáng-> ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng và quá trình tổng hợp sắc tố quang hợp-> giảm hiệu quả QH.
 

Lâm Ngân

New member
Điểm bù CO2 là trị số nồng độ CO2 mà tại đó CDQH=CDHH, khi nồng độ CO2 cao hơn nồng độ bão hòa ( khoảng 1%) sẽ làm ức chế quang hợp
 
CO2 trong môi trường tăng cao ảnh hưởng tới các chu trình tuần hoàn trong tự nhiên như phân bố lượng mưa, ảnh hưởng tới nhiệt độ,... nên tác động tới hoạt động quang hợp của cây trồng.
 

Facebook

Top