Tại sao phải đường hóa trước khi thủy phân tinh bột

Joined
Dec 21, 2017
Messages
1
#1
Mọi người có biết viêc hồ hóa tinh bột trước khi thủy phân tinh bột có tác dụng gì không?
Có ai biết về chế phẩm enzyme Stargen 002 không, một loại enzyme không cần hồ hóa mà có thể thủy phân tinh bột dạng hạt thành glucose ấy.
 


Joined
Jan 17, 2017
Messages
4
việc hồ hóa tinh bột theo mình nghĩ nó giúp phá hủy một số liên kết có trong tinh bột như các liết kết bền như liên kết peptide việc này giúp cho emzyme amylase dễ dàng thủy phân tinh bột hơn.
 
Toggle Sidebar
Top